محمد فرزانی

رئیس اتحادیه

احمد سید علیزاده

نایب رئیس دوم

امید خاکی

خزانه دار

مهدی قربان زاده

نایب رئیس اول

مهدی دهستانی بافقی

دبیر

علی نیکدل

بازرس

اطلاعات تماس

آدرس:
بلوار حر عاملی، حر عاملی 47، ساختمان پمپ بنزین، طبقه دوم
تلفکس:
37256728 - 37232947 (051)
ایمیل:
info@essm.ir